Wat brengt 2023 voor het financieren van zonne-energieprojecten?

Blijvend goede businesscase voor zakelijke zonnepanelen

Binnen 1 minuut geregeld

De Nederlandse zonne-energiemarkt zal ook komend jaar flink groeien. Onder druk van de benodigde energietransitie, maar vooral door de zeer goede businesscase van een zonne-energieproject. Tegelijkertijd zijn er wel onderliggende trends die de financieringsmarkt voor zonne-energie weer flink beïnvloeden in 2023. In deze blog lees je wat wij in onze glazen bol zien voor komend jaar voor het financieren van zonne-energieprojecten. (hier wat wij begin 2022 schreven over 2022.)

Zonne-energiemarkt in 2023

Waar we in 2022 ongeveer 4 GW nieuw en totaal op ongeveer 18 GW geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie uitkomen; zal in 2023 een iets grotere capaciteitsuitbreiding plaatsvinden. Dit jaar eindigen we waarschijnlijk met 22 GW à 23 GW aan opgesteld vermogen aan zonne-energie. Dat is gedreven door de zeer goede businesscase, maar de groei wordt geremd door de beperkte netcapaciteit in veel delen van het land.

Wat we vorig jaar ook al schreven en zien gebeuren, er zal een verdere consolidatie plaatsvinden in de zonne-energiemarkt. Ondanks de marktgroei is omvang en verdere specialisatie steeds belangrijker om nieuwe projecten binnen te halen.

Vanuit een vogelperspectief zal er opnieuw worden gekeken naar de afhankelijkheid van China voor de zonne-energiemarkt en de eigen duurzame doelstellingen van Europa op het gebied van de energietransitie. Na de afhankelijkheid van Rusland met haar fossiele brandstoffen zal er vanuit geopolitiek oogpunt scherp worden gekeken naar de bijna volledige afhankelijkheid van China voor de zonne-energiemarkt en die van batterij systemen.

Stroomprijs afhankelijk van vulgraad gasopslagen

Eén ding is zeker: de stroomprijs volgt voor komend jaar de vulgraad van de gasopslag in Europa. De marge is krap tussen het energieverbruik in Europa en de beschikbaarheid van gas om de gasopslagen mee te vullen. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door de beperkte capaciteit en aanlandingsplekken van LNG-tankers. Zeker als de (Franse) kerncentrales ook niet op volle toeren draaien of uit worden gezet. Momenteel lijkt het met forse energiebesparingen in Europa, ook juist dankzij de huidige hoge prijzen, haalbaar om de winter ‘23/’24 goed door te komen. Mocht de precaire huidige balans op de energiemarkt weer verstoord worden, is het te verwachten dat er weer grote fluctuaties in de energieprijzen komen. Daarmee blijven de opbrengsten uit een zonne-energiesysteem relatief hoog ten opzichte van enkele jaren geleden.

Investeringskosten voor zonne-energieprojecten dalen in 2023

De lange termijn trend is heel duidelijk: zonne-energie wordt continue goedkoper. Echter was dit de afgelopen twee jaar niet het geval en stegen de prijzen juist. Voor komend jaar is de verwachting dat de prijzen weer gaan dalen. Momenteel daalt de prijs voor polysilicium heel hard en de transportkosten voor scheepvaartvervoer van Azië naar Europa is weer op een normaal niveau terechtgekomen.

Daarbij blijft de wereldwijde productiecapaciteit van zonnepanelen fors uitgebreid worden. De verwachting is dan ook dat er weer lagere prijzen komen om een zonne-energiesysteem te realiseren.

Steeds meer subsidieloze zonne-energieprojecten

Met de huidige stroomprijzen en een mogelijke daling van de CAPEX is de verwachting dat er steeds meer zonne-energieprojecten zonder subsidie gerealiseerd worden . Het belang van de PPA en de GvO-prijs zal stijgen. Waarbij de GvO-prijs recent al behoorlijk is gestegen. Dat versnelt ook wederom de zonne-energiemarkt. Elke plek geschikt voor zonnepanelen kan plots dienen als duurzame energieproductie plaats en er is geen wachttijd meer voor het aanvragen en verkrijgen van de SDE-subsidie.

Tegelijkertijd is in het overheidsbudget een post van 5 miljard euro opgenomen voor de SDE-subsidie 2023 waarin ook zon-PV is opgenomen. Waarbij er nieuwe methodiek is: via ‘domeinspecifieke hekjes’ hebben de verschillende domeinen (moleculen, warmte etc.) een eigen pot binnen de grotere SDE-pot. Daarbij wordt het maximale doel van 35 TWh aan hernieuwbare elektriciteitsproductie geschrapt die opgenomen was in de kader van de SDE-regeling. Verdere details over de SDE-subsidieronde 2023 moeten nog worden gepubliceerd en zullen wij direct plaatsen op dit blog als deze verschijnen.

Voor de zakelijke aansluitingen op het stroomnet met een kleinverbruikersaansluiting blijft nog twee jaar de mogelijkheid om volledig te salderen. Waarbij vanaf 2025 de salderingsregeling langzaam wordt afgebouwd.

Verzekeringspremie en kapitaalskosten zonne-energieprojecten omhoog

We schreven al eerder na contact met Solarif dat door oplopende schadeclaims in de afgelopen periode er gesleuteld wordt aan de verzekeringspremie voor zonne-energieprojecten. Met relatief veel stormschade in de afgelopen periode, waarbij de schadepost per case direct ook fors is, hebben de verzekeraars veel moeten uitkeren. Om dat te compenseren hebben verzekeraars een beperkt aantal knoppen om aan te draaien. Eén ervan is de premie voor de verzekering van een zonnepanelen installatie. Deze zal dan ook gaan stijgen in 2023.

Daarnaast zijn de verschillende kapitaalsrentes op een veel hoger niveau en is kapitaal dus simpelweg duurder. De 10 jaar IRS staat momenteel net onder de 3% terwijl deze vorig jaar net boven de 0% lijn lag. Het is niet de verwachting dat dit zomaar weer op de waarden van de afgelopen jaren terugkomt.

Dat maakt dus dat de operationele kosten (OPEX), als je de rente ook daartoe rekent, op een hoger niveau zullen gaan liggen.

Puzzel om grote zonne-energieprojecten te financieren

Door de gestegen marktrentes, stijgende kosten voor het realiseren van een zonne-energiesysteem en de hoge stroomprijzen die boven de SDE-subsidies liggen zijn zonne-energieprojecten nu lastiger te financieren. De 'loan to value' die financiers willen geven ligt momenteel veel lager en dus is er veel meer behoefte aan de inbreng van eigen vermogen of mezzanine kapitaal.

Met ZonnepanelenDelen acteren we daarop door onze financiële voorstellen aan te passen en gebruik te maken van ons investeringsplatform waarop junior en senior obligaties geplaatst worden.

Grootschalige energieopslag systemen

Ineens zijn de voorlopers in de zonne-energiemarkt bezig met grootschalige energieopslag systemen. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de versnelde adoptie van energieopslagsystemen (EOS):

  • Aanhoudende netcongestie;
  • Stijgende fluctuaties en dynamiek in stroommarktprijzen;
  • Terugkeer van de energiebelasting in 2023;
  • De wetgeving verandert rondom energieopslag: transportkosten worden niet dubbel berekend in nabije toekomst.

Dit geldt zowel voor bestaande PV-systemen waar opslag naast geplaatst wordt als voor nieuw te realiseren zonne-energiesystemen. Net zoals zon-PV heeft energieopslag jarenlang een kostendaling gekend, maar is deze afgelopen jaar gestegen door forse groei (van elektrisch vervoer en losse batterij opslagsystemen) van de vraag uiteindelijk duurder geworden.

Dat houdt de markt niet tegen om toch flink meer batterij opslag te gaan plaatsen. Vanuit ZonnepanelenDelen hebben wij ook offertes uitstaan om energieopslag te financieren. Ben je aan het oriënteren op de financiering van batterij opslag? Wij komen graag met je in contact.

Ontwikkelingen bij ZonnepanelenDelen in 2023

Wat we al vertelden aan Solarmagazine: Wij bieden nu ook financiering voor pv-projecten op basis van een PPA of kleinverbruikersaansluiting en recent aan het FD: 'We willen wereldkampioen zonne-energiefinanciering worden.' Wij snappen hoe zonne-energieprojecten werken en wat de beste financiering is voor een zonnepanelen installatie.

De basis voor groei is gelegd en we kunnen niet wachten om de energietransitie verder te helpen. We zullen de magische grens van 100 miljoen euro aan financiering doorbreken, waarbij wij het doel hebben om snel 500 miljoen euro financiering aan zonne-energie te verschaffen. Deze ambitie maken we waar met financiële oplossingen op maat en een nieuwe oplossing voor het financieel beheer van de zonne-energieprojecten. Coming soon….!


Wij staan klaar om met al deze ontwikkelingen weer de beste financiering voor zonne-energieprojecten uit te boeken in het komend jaar. Wil je financieringsvoorstel krijgen voor jouw zonnepanelen? Vraag het eenvoudig in 1 minuut aan.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.