Projectfinanciering voor zonnepanelen met SDE-subsidie

Meer financiering tegen betere voorwaarden mogelijk

Binnen 1 minuut geregeld

Zonnepanelen zijn uitermate geschikt voor projectfinanciering. Op ZonnepanelenDelen verstrekken wij financieringen aan zonne-energiesystemen als projectfinanciering. Dat betekent dat er financiering wordt verstrekt aan een aparte project B.V., waarbij het enige doel van deze B.V. is om het zonne-energieproject te exploiteren. Het uitgangspunt is dat er een positieve business case is van dit zelfstandige project. Het idee achter projectfinanciering is het uitsluiten van risico’s voor de projecteigenaar én de financiers. Hiermee kan er meer financiering worden opgehaald tegen een lagere rente. Projectfinanciering voor zonnepanelen heeft zeer veel voordelen.

Projectfinanciering voor zonnepanelen

De business case van zonne-energie heeft een aantal kenmerken waardoor het zich zeer goed laat financieren via een SPV (Special Purpose Vehicle, voor energieprojecten soms ook wel aangeduid als ESCo, oftewel Energy Service Company).

De kapitaalsinvesteringen in een zonne-energiesysteem zijn eenmalig hoog om de zonnepanelen aan te schaffen en te laten installeren. De jaarlijkse operationele kosten daarentegen zijn relatief laag. In jargon: De CAPEX ligt relatief hoog ten opzichte van de OPEX.

De financieringslasten zijn ongeveer 75% van de operationele kosten, dat maakt dat een goede financiering cruciaal is voor een rendabel zonne-energieproject.

Financieel kapitaal vrijhouden voor kernactiviteiten

Door het aantrekken van projectfinanciering voor de investering in zonnepanelen houdt de organisatie financieel kapitaal beschikbaar voor de kernactiviteiten van de organisatie. Het apart zetten van het zonne-energieproject in een project B.V., ten opzichte van een balansfinanciering, zorgt dat de financiële ratio’s van de organisatie niet verslechteren en men tegen betere voorwaarden financiering voor de zonnepanelen kan aantrekken.

Lage operationele kosten zonnepanelen

De zon geeft gratis energie. Er zijn alleen, relatief lage, kosten voor het onderhouden en beheren van het zonne-energieproject. Naast verzekeringen, meetdiensten, periodiek onderhoud en schoonmaak (de regen spoelt de zonnepanelen tussendoor schoon) moeten alleen de omvormers na zoveel jaar worden vervangen.

De technologie van zonnepanelen is aantoonbaar betrouwbaar en gaat tientallen jaren mee. Het is een oude technologie, die nog steeds heel snel veel beter wordt. De opbrengsten zijn goed voorspelbaar en er is relatief weinig onderhoud doordat er geen bewegende onderdelen zijn in het systeem.

Zekerheden in business case zonnepanelen

De opbrengsten uit zonnepanelen zijn relatief zeker. De zon schijnt per dag onregelmatig, maar over een jaar gezien redelijk constant. De kleine kans op uitval is goed te verzekeren en dus is er goede inschatting te maken van de stroomproductie op lange termijn.

De waarde van de zonnestroomproductie bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. De directe verkoop van stroom aan het net;
  2. Eventueel verlaging energiekosten op locatie zelf als daar stroomverbruik is;
  3. De ‘Garantie van Oorsprong’- certificaten (GVO’s);
  4. SDE-subsidie;
  5. Daarbij is er nog meerwaarde zonder financieel resultaat: De verdere verduurzaming van de organisatie en eventueel hoger energielabel van het gebouw.

DSCR van projectfinanciering voor zonnepanelen

Het kenmerk van projectfinanciering is dat het project zichzelf kan terugbetalen. De verwachte opbrengsten minus operationele kosten zijn hoger dan de rente en aflossing op de leningen. Deze betalingscapaciteit van het project wordt uitgedrukt met de term Debt Service Cover Ratio (DSCR). Waarbij de DSCR altijd een bepaalde minimale hoogte moet hebben in alle voorspelde scenario’s. Hoe hoger deze ratio is, hoe veiliger. Deze betaalcapaciteit is een belangrijke indicator voor het aantrekken van externe financiering.

Scenario of stress testen projectfinanciering

Financiers minimaliseren risico’s. Wij ook. ZonnepanelenDelen zal altijd kijken naar de verschillende scenario’s en de zekerheid van minimale opbrengsten. Dat wordt vaak getest met verschillende scenario’s en de waarschijnlijkheid daarvan op de normaal curve. Zo kan er worden gerekend met P75 of P90. Oftewel de waarschijnlijkheid dat een project in minimaal 90 procent van de jaren deze opbrengsten zal genereren.

Kwaliteit van zonne-energieproject

Externe financiering is alleen mogelijk als alle onderdelen van het zakelijke zonnepanelen project van goede kwaliteit zijn. Dat betekent ook dat de contracten met alle partijen (installateurs, gebouweigenaar, verzekeraar, hypotheekhouder, energieleverancier et cetera) juridisch waterdicht zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat de producten (zonnepanelen, omvormers, kabels et cetera) aan de minimale vereisten voldoen en de garanties dekkend zijn voor de looptijd van de financiering.

Financiering voor succesvol project

Projectfinanciering is in het voordeel van de projecteigenaar. Het is een stempel van vertrouwen van een externe partij dat het project klopt op technologisch, juridisch en financieel gebied. Projectfinanciering wordt alleen verstrekt aan kwalitatief goede projecten.

Door het berekenen van de opbrengsten, het nalopen van de business case, door de financiële ratio’s in kaart te brengen, het voldoen aan de kwaliteitseisen van producten en project zorgen wij dat een zonne-energieproject de financiering krijgt die het verdient. Zodat er meer zonne-energie wordt opgewekt, de organisatie vermogen beschikbaar houdt voor de kernactiviteiten en jij positief resultaat haalt met de investering in de zakelijke zonnepanelen.


Zoek je financiering voor jouw zakelijke zonnepanelen?
Doe hier in 1 minuut een financieringsverzoek en binnen 24 uur heb jij een voorstel retour.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.