Salderingsregeling zonnepanelen voor het mkb (met een kleinverbruikaansluiting).

Alles over de investering in zonnepanelen voor het MKB

Binnen 1 minuut geregeld

Zonnepanelen zijn een slimme investering mocht je een bedrijfsgebouw hebben met een dak dat geschikt is. Via de salderingsregeling voor zonnepanelen heeft de Nederlandse overheid gezorgd dat ondernemers deze investering in zonne-energie in korte tijd terugverdienen. Een bedrijfsgebouw in eigen beheer met ruimte voor zonnepanelen? Bespaar direct op je energiekosten. Wij leggen in dit uitgebreide artikel alles uit over de salderingsregeling zonnepanelen, het effect van salderen op de businesscase van zonnepanelen en de overige (fiscale) regelingen vanuit de overheid om de lokale productie van groene stroom via zonnepanelen op het dak te promoten.

ZonnepanelenDelen voorziet je eenvoudig en snel van een financial lease voor de zonnepanelen, zo profiteer je direct van flinke energiekostenbesparing zonder eigen investering. Lees meer op zonlease.nl

Waarom gebruik maken van de salderingsregeling voor zonnepanelen? Voor jou als ondernemer:

 • De Nederlandse overheid stimuleert de businesscase van zonnepanelen via regelingen en fiscale voordelen.
 • Je bespaart direct op de energiekosten.
 • Goed voor het klimaat; goed voor de uitstraling van je bedrijf.
 • Eenvoudig en snel te regelen via onze financiering en ons partner netwerk van installateurs.
 • Verhoogd energielabel van het gebouw.

Goed om te weten, er is veel netcongestie in Nederland, echter mag je met een kleinverbruikaansluiting altijd terugleveren. De netcongestie problematiek geldt alleen voor grootverbruikaansluitingen (> 3 * 80 ampère) op het elektriciteitsnet.

Salderingsregeling zonnepanelen MKB uitgelegd

De overheid stimuleert zonne-energie in Nederland op verschillende manieren. Voor het MKB met aansluitingen op het elektriciteitsnet met maximaal 3 x 80 ampère (oftewel: een kleinverbruikaansluiting) kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Effectief gaat het om zonnedaken van 50 tot 200 zonnepanelen.

Net als particulieren, mag je het elektriciteitsnet virtueel als batterij gebruiken, waarbij elke 12 maanden de balans wordt opgemaakt tussen verbruik en productie, gelijk aan de afrekening van de energienota. Waarbij je dus over de zonnestroom productie (tot het niveau van eigen stroomverbruik in dezelfde periode) alle bijkomende energiekosten zoals energiebelasting, BTW en Opslag duurzame energie kunt wegstrepen.

Of zoals de RVO zelf over de salderingsregeling meldt:

Huishoudens en kleine bedrijven mogen tot 1 januari 2025 zelfgeproduceerde stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Zij mogen dit dan wegstrepen tegen hun verbruik op een ander moment. Dit heet salderen.

Terugleveren gebeurt als de zonnepanelen meer energie produceren dan er op dat moment verbruikt wordt. Levert u jaarlijks meer zelfgeproduceerde stroom terug dan u verbruikt? Dan ontvangt u hiervoor een vergoeding van de energieleverancier. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per energieleverancier.

Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd tot 2031. (Hieronder leggen we concreet uit wat dat betekent).

Opbouw stroomprijs midden- en kleinbedrijf

Het is goed om te realiseren dat de stroomprijs die jij betaalt, opgebouwd is uit verschillende kosten, te weten:

 • Kale (markt) stroomprijs
 • Energiebelasting
 • BTW
 • ODE (Opslag Duurzame Energie)
 • Netwerkkosten

Door enerzijds de flinke stijging van de stroomprijzen en de wijzigingen van de overheid was de verhouding tijdelijk in 2022 tussen die verschillende posten op de energienota flink veranderd. Situatie 2020 en situatie 2022

opbouw zakelijke energienota

De belasting en opslag tarieven zijn verschillend per volume dat wordt afgenomen aan stroom, in 2024 zijn dit de tarieven:

Veranderingen energiebelasting elektriciteit 2024

Belasting op elektriciteit 2024 - overzicht van verloop in de jaren Salderingsblog ZonnepanelenDelen

De energiebelastingen waren bijna altijd degressief, hoe hoger het stroomverbruik, hoe relatief lager de energiebelasting was. Dat hield in dat het heel erg loonde om juist de laatste 10.000 kWh te salderen, omdat hier de meeste waarde zat.

Dit was in reactie op de energiecrisis in 2022 tijdelijk veranderd, omdat het belastingtarief over de eerste 10.000 kWh flink verlaagd is van 9,4 eurocent in 2021 naar 3,7 eurocent per kWh in 2022. Dat houdt in dat de meeste waarde in 2022 in de range tot 50.000 kWh zat.

In 2024 zit juist weer de meeste waarde in de laatste 50.000 kWh, en een nog net iets hogere waarde in de laatste 10.000 kWh.

Rekenvoorbeeld salderingsregeling zonnepanelen met financial lease

We ontkomen er niet aan om veel cijfers te verwerken in dit artikel, om het concreet te maken werken we met een voorbeeld (cijfers oktober 2022):

Er is een stroomverbruik op locatie van 60.000 kWh. Als we uitgaan van een kale stroomprijs van 20 eurocent per kWh en alle overige tarieven van 2022 komt dat uit op een stroomnota van ongeveer 18.100 euro per jaar.

De installateur heeft een voorstel gemaakt voor een zonne-energiesysteem met;

 • 130 zonnepanelen à 400 Wattpiek (=52 kWp)
 • Opbrengst op locatie van 961 kWh per KWp
 • Een verwachte productie van 50.000 kWh per jaar
 • Een EPC-prijs van ongeveer 60.000 euro.

Netto dien je dan alleen nog (60.000 – 50.000=) 10.000 kWh af te rekenen met de energieleverancier. Dat verlaagt de energierekening naar ongeveer 3.150 euro per jaar.

Dat is een besparing op de energiekosten van (18.100 – 3.150=) €14.950,- per jaar.

Per maand is dat een energiebesparing van bijna 1250 euro. Terwijl dit zonne-energiesysteem voor ongeveer 750 euro per maand is te leasen (met de rentes op moment van schrijven). Een directe besparing op de energiekosten van 6.000 euro per jaar, zonder zelf te investeren! Elk jaar weer opnieuw. Realiseer dat een zonne-energiesysteem zo’n 25 jaar meegaat. Dat is over de looptijd dus een gigantische besparing.

Daarnaast zijn er nog softe pluspunten: Het energielabel van je bedrijfsgebouw gaat omhoog en je draagt bij aan de energietransitie naar een duurzaam energiesysteem.

inkomstenf.png

Salderingsgrens en terugleververgoeding uit zonnepanelen

De salderingsregeling geldt alleen over het eigen stroomverbruik. Dus als je 60.000 kWh per jaar verbruikt, geldt dat voordeel alleen over de eerste 60.000 kWh productie per jaar. Voor de productie boven de salderingsgrens krijg je een terugleververgoeding die per energieleverancier verschillend is.

Zie de volgende grafieken voor de waarde uit een zonne-energiesystem waar er net meer dan eigen stroomverbruik wordt opgewekt, of juist net minder.

salderingsregeling eigen verbruik en zonnestroom productie overzicht 2022 2027

Inzet overheid salderingsregeling zonnepanelen

Met de salderingsregeling heeft de Nederlandse overheid de afgelopen jaren een relatief eenvoudige regeling in het leven geroepen om de investering in zonnepanelen te bevorderen tot het eigen stroomverbruik. De huidige opzet van de salderingsregeling voor zonnepanelen heeft echter meerdere bijkomende effecten:

 • Er is geen prikkel om het netwerk te ontlasten.
  • Bijvoorbeeld door het stimuleren van gelijktijdig verbruiken en produceren van stroom op locatie. Denk aan het gebruiken van koeling of machines op het moment dat de meeste stroom wordt opgewekt.
  • De adoptie van batterij opslag wordt geremd omdat een deel van de businesscase wordt weggenomen door de salderingsregeling.
 • De businesscase voor zonnepanelen waarbij meer stroom opgewekt wordt dan het eigen verbruik is relatief slecht. Zo blijven geschikte daken, waar wel zonnepanelen op kunnen, maar er relatief weinig stroomverbruik is, toch leeg.

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen weggestemd door politiek

In februari 2024 heeft de eerste kamer de huidige salderingsregeling in stand gehouden. Ondanks dat veel partijen in de markt vermelden dat de regeling zijn doel heeft gediend maar nu het doel voorbij schiet, heeft de eerste kamer de regeling toch in stand gehouden. De afbouw van de salderingsgereling komt er dus niet. De huidige, zeer positieve, regeling voor zonnepaneel bezitters met een kleinverbruikaansluiting blijft voorlopig staan.

Wel zien we in reactie op de trage politiek dat energieleveranciers zelf extra heffingen gaan toepassen om de kosten van de uitvoer van de salderingsregeling te dragen. en dan vooral de Het huidige zeer positieve

Uiteindelijk zal de salderingsregeling verdwijnen

Om zonnepanelen (1) niet te veel te stimuleren, (2) het elektriciteitsnet beter te benutten en (3) een betere businesscase te maken voor opslag van energie, gaat de overheid de salderingsregeling voor zonnepanelen uiteindelijk echt wel wijzigen op de lange termijn. Nu kan echter iedereen er nog van profiteren. Juist omdat het doel ook is om te zorgen voor nog meer zonnepanelen op daken, van klein tot groot.

Stel dat dat gebeurt dan bestaan de opbrengsten uit zonnepanelen uit:

 • Direct eigen stroomverbruik: als de stroom uit het PV-systeem direct op locatie wordt verbruikt, voorkom je energiekosten en alle bijkomende energiekosten zoals opslagen en belastingen.
 • Terugleververgoeding van de energieleveranciers per kWh als je levert aan het net.

Terugleververgoeding belangrijker in toekomst

Bij eventuele wijziging van de salderingsregeling wordt de terugleververgoeding belangrijker, net zoals de PPA bij grotere zonne-energieprojecten. De energieleveranciers moeten hierbij een redelijke terugleververgoeding geven. De terugleververgoeding is door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) niet hard gemaakt, maar hier zal wel op gecontroleerd gaan worden. Het staat de energieleveranciers dus vrij om dat zelf te bepalen. Voor de toekomst zal, als je zelf zonnepanelen hebt, deze vergoeding dus ook steeds belangrijker zijn in de keuze voor je energieleverancier. Door huidig politiek beleid daalt de terugleververgoeding die energieleveranciers nu bieden.

Zoals in dit rapport staat omschreven: EZK (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2025 een wettelijk minimum voor de terugleververgoeding van 80% van het leveringstarief exclusief belastingen (EB + ODE + btw) in lagere regelgeving vast te stellen.

Andere fiscale voordelen zonnepanelen MKB

De directe energiebesparing van de geproduceerde zonnestroom is met deze hoge stroomprijzen de belangrijkste factor in de businesscase. Aangevuld met de salderingsregeling bespaar je met zonnepanelen direct vanaf de start op je energiekosten. Er zijn echter nog meer regelingen waarvan je gebruikt kunt maken die voordeel opleveren. Deze subsidies kun je veelal ‘stapelen’ om extra voordeel te krijgen.

Voor het MKB zijn de volgende subsidieregelingen voor zonnepanelen beschikbaar:

 • ISDE
 • EIA
 • MIA/VAMIL

Daarnaast zijn er soms provinciale regelingen beschikbaar ter stimulering van zonnepanelen. Zoals zonnedaken in Zuid-Holland, of solar carports in Noord Holland.

Daarbij komt dat je, met een financial lease opzet, gebruik kunt maken van fiscale voordelen uit BTW, afschrijving op het zonne-energysysteem en investeringsafstrek.

Verplichting zonnepanelen vanaf 2025 voor nieuwe bedrijfsgebouwen

Het kabinet wil vanaf 2025 verplichten, dat op alle nieuwe gebouwen met een dakoppervlak van groter dan 250 vierkante meter, zonnepanelen worden gelegd. Dit voornemen heeft de klimaatminister recent uitgesproken.

Daarnaast is het zo, dat wil je gebruik maken van de salderingsregeling, het vanaf 2023 verplicht is om een slimme (of digitale) meter op die locatie te hebben.

Financieel model salderingsregeling zonnepanelen

TNO heeft een uitgebreid financieel model online gezet, waarbij je zelf de input kunt wijzigen, om op die wijze een volledige businesscase te krijgen van het zakelijke zonne-energieproject op basis van de salderingsregeling.

Dit is hier te downloaden.

Zonnepanelen? Doen. Zo snel mogelijk

Eindconclusie is dat je zo snel mogelijk zonnepanelen moet laten installeren op je bedrijfsgebouw. Anders ben je geld aan het weggooien. Zonder eigen investering profiteer je direct van een forse besparing op de energiekosten. Daarmee help je jouw organisatie en de wereld vooruit!

Heb je het uiteindelijke zonnepanelen systeem liggen, vergeet deze dan niet aan te melden bij: https://www.energieleveren.nl/

We helpen je graag verder. Kijk voor onze financial lease oplossing Zonlease of neem contact op via mail of telefoon +31204357527.


Oorspronkelijk gepubliceerd in 2022, geüpdatet in februari 2024.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.