Solar Carports

Een duurzame combinatie van zonne-energie en parkeerterreinen

Binnen 1 minuut geregeld

De urgentie om duurzame energiebronnen te benutten en klimaatverandering tegen te gaan, wordt steeds groter. Gemeentes en provincies in Nederland zoeken naar manieren om hun duurzaamheidsambities te realiseren, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een relatief nieuwe en veelbelovende toepassing die steeds meer aandacht krijgt, is het gebruik van solar carports - overkappingen voor parkeerplaatsen met geïntegreerde zonnepanelen. Zeker nu de motie is aangenomen in de tweede kamer om dit te gaan verplichten. In deze blog post zullen we de potentie van solar carports in Nederland bekijken, de kansen en knelpunten van deze duurzame oplossing bespreken.

We schreven zelf eerder al over alle voordelen van een solar carport voor de organisatie.

Potentieel van solar carports in Nederland

Solar carports hebben een groot potentieel in Nederland. Het ruimtelijk potentieel wordt bepaald door het bruto beschikbare oppervlak aan parkeerterreinen, de mogelijkheid om deze terreinen te overkappen en het vermogen van de zonnepanelen die geïnstalleerd kunnen worden. Uit een ruimtelijke data-analyse blijkt dat er naar schatting ongeveer 79,5 km2 aan bruto potentieel oppervlak aan parkeerlocaties ligt in Nederland. Hierop kan tussen de 9.200 en 11.000 MWp aan vermogen opgesteld worden, ter vergelijking: in april 2023 staat er zo’n 20.000 MWp opgesteld in heel Nederland. Dit levert een potentiële opbrengst van tussen de 8,1 en 9,6 TWh. Via de website Park the Sun zie  je eenvoudig  welke parkeerterreinen interessant zijn om te ontwikkelen tot solar carport.

Solar Carports potentieel overzicht van parkeerplaatsen in Nederland

Er is in ieder geval genoeg potentieel. Volgens het onderzoeksrapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ligt het per Regionale Energie Strategie (RES)-regio gemiddeld rond de 350 MWp. De RES-regio's met het grootste potentieel zijn Noord-Holland Zuid en Rotterdam-Den Haag. Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers een indicatie geven van wat theoretisch gezien maximaal haalbaar is en niet de praktische mogelijkheden weergeven.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de grootste potentiële locaties voor solar carports zich bevinden in havens, vliegvelden en locaties met veel bezoekers, zoals grote winkelcentra en amusementsparken. Op sommige van deze locaties zijn al solar carports gerealiseerd of in ontwikkeling, zoals bij TT Assen en de Efteling. Echter, solar carports hoeven niet alleen te worden ontwikkeld op grote locaties, ook op kleinere locaties zoals parkeerterreinen bij kantoorgebouwen zijn uitermate geschikt en bovendien erg klantvriendelijk. Zo kan je al bedrijf gratis laden aanbieden en staan auto’s van bezoekers overdekt.

De businesscase van een solar carport

De online rekentool 'Park the Sun' is ontwikkeld om de businesscase voor solar carports inzichtelijk te maken. Daarnaast hebben ze verschillende varianten doorgerekend, waaruit de volgende conclusies kunnen worden getrokken:

  • De investeringskosten voor een solar carport zijn gemiddeld 30-40% hoger dan bij zonnepanelen op daken of zonneweides van vergelijkbare omvang.
  • De hogere investeringskosten zijn voornamelijk te wijten aan de benodigde fundering en ondersteuningsconstructies, waardoor de businesscase voor solar carports vaak minder gunstig is.
  • Solar carports uitbreiden met laadpalen kan een positieve bijdrage leveren aan de businesscase, vanwege de gecombineerde functionaliteit van parkeren en opladen en het gebruik van een gezamenlijke elektrische aansluiting voor zowel de panelen als de laadpalen.
  • Voor afgelegen (openbare) parkeerterreinen is de businesscase vaak negatief, vanwege het lage eigen gebruik van de opgewekte zonnestroom, bijvoorbeeld door het opladen van voertuigen of nabijgelegen gebouwen. Daarnaast kunnen kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet een rol spelen, vooral bij (openbare) parkeerterreinen die geen deel uitmaken van een gebouwencomplex en dus aparte aansluitingen moeten realiseren over lange afstanden.
  • Het realiseren van een haalbare businesscase voor solar carports is zeer uitdagend. Op dit moment lijkt het erop dat dit vooral mogelijk is bij grote systemen (> 400 kWp, > 150 parkeerplaatsen) met eenvoudige ondersteuningsconstructies, in combinatie met laadpalen en met behulp van subsidieregelingen zoals SDE++ en SCE.

De knelpunten bij de realisatie van solar carports

Een knelpunt is de complexiteit van de businesscase voor solar carports. Hoewel de prijs van zonnepanelen de afgelopen jaren is gedaald, zijn de investeringskosten voor de bouw van een solar carport nog steeds hoog. De investeringskosten voor een solar carport zijn gemiddeld 30-40% hoger dan bij zonnepanelen op daken of zonneweides van vergelijkbare omvang.

Daarnaast zijn er nog onduidelijkheden over de regelgeving en de vergunningen voor solar carports, wat kan leiden tot vertragingen en extra kosten bij de ontwikkeling van deze projecten. Ook is er nog beperkte kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, bouw en exploitatie van solar carports in Nederland, wat kan leiden tot technische en operationele uitdagingen.

De kansen van solar carports

Desondanks zijn er ook diverse kansen voor de verdere ontwikkeling van solar carports in Nederland. Er zijn verschillende subsidies en stimuleringsmaatregelen beschikbaar om duurzame energieprojecten te ondersteunen, waaronder solar carports. Ook groeit het bewustzijn van duurzaamheid bij bedrijven, overheden en particulieren, wat kan leiden tot een grotere vraag naar solar carports als een manier om te investeren in hernieuwbare energie en te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Ook in de politiek is het bewustzijn sterk gegroeid. D66 heeft onlangs een motie ingediend waarbij er, net zoals in Frankrijk, de uitrol van zonnepanelen boven parkeerterreinen wordt verplicht en gesubsidieerd. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid voor de motie gestemd, die de regering oproept om de uitrol van zonnepanelen boven parkeerterreinen te verplichten en te subsidiëren. Een minister mag een motie normaliter naast zich neerleggen, maar gezien het feit dat alle regeringspartijen voor de motie hebben gestemd, is dat in dit geval onwaarschijnlijk. Of en hoe minister Jetten de motie gaat uitvoeren wordt de komende periode duidelijk.

De financiering is er, nu de solar carports nog

In conclusie, solar carports hebben potentieel in Nederland als een duurzame oplossing voor energieopwekking en verduurzaming van parkeerterreinen. Hoewel er nog uitdagingen zijn op het gebied van kosten, regelgeving en technische uitvoerbaarheid, bieden solar carports ook kansen voor groei en innovatie. Met de juiste ondersteuning en samenwerking kan de ontwikkeling van solar carports in Nederland worden bevorderd en bijdragen aan de overgang naar een duurzamere energievoorziening.

Wij als ZonnepanelenDelen willen daar in ieder geval aan bijdragen door voldoende financiering beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van solar carports. De eerste financiering zal binnenkort afgerond worden op ons platform.

Financiering solar carport

Financiering nodig om zonnepanelen op jouw parkeerterrein te realiseren? We doen graag een financieringsvoorstel.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.