Zonnepanelen verzekeren: tips voor zakelijke zonne-energieprojecten

Binnen 1 minuut geregeld

Zonnepanelen verzekeren bij zakelijke zonne-energieprojecten is zeer belangrijk. Elk zonne-energieproject zal de risico’s willen afdekken van eventuele schade. Juist daarom wordt een verzekering afgesloten: om de risico’s te minimaliseren. Door recente brand-incidenten zijn sommige potentiële zon op dak projecten huiverig geworden om te investeren in een zonnedak. Dat is onnodig. Met een PV-installatie van goede kwaliteit, een oplevercontrole door een onafhankelijke partij en goede voorwaarden van de verzekering kan er gemakkelijk een zonnedak worden gerealiseerd. In dit blog geven we enkele tips op het vlak van verzekeringen.

Het was recent veel in het nieuws; eerst de verschillende branden bij consumenten mogelijk veroorzaakt door de zonnepanelen installatie, vervolgens de verzekeraars die premies gingen wijzigen. Sportcentrum Thialf is het meest bekende geval, waarbij het van de verzekeraar de zonnepanelen moest uitzetten. Dit is een uitzondering in de markt.

Onvakkundige installatie zonnepanelen een veel voorkomende oorzaak

Eerder rapporteerde TNO al over branden bij consumenten. Deze zouden vooral ontstaan door slechte in-dak systemen. Zij concludeerden:

Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross-mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren.

Ook minister Wiebes antwoordde in reactie op kamervragen:
‘In het algemeen is de kans op brandincidenten bij zonnepanelen zeer klein.’

Hieronder een korte uiteenzetting hoe een zakelijke zonnepanelen verzekering werkt en waarom dit tot geen risicoverhoging, en daarmee premieverhoging, zou mogen leiden.

Verzekering tijdens bouwfase zonne-energieproject

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de bouwfase en de exploitatiefase. Tijdens de bouw is namelijk de installateur verantwoordelijk voor schade als gevolg van de bouw aan het PV-systeem en het gebouw waarop hij werkt. De installateur dekt dit risico af middels een CAR (Construction All Risk) verzekering. Tot aan formele oplevering van het project is de installateur verantwoordelijk en valt schade onder de CAR-dekking.

Belangrijke tip: Controleer of de CAR-dekking van de installateur voldoende dekking geeft voor de waarde van jouw gebouw en eventuele machines/eigendom in het gebouw.

Overgang van bouw naar exploitatie

Als de installateur het project heeft afgerond zal hij het PV-systeem ter oplevering aanbieden. Pas als het PV-systeem wordt geaccepteerd door de eigenaar, gaat de verantwoordelijkheid voor het PV-systeem, en schade als gevolg van het PV-systeem, naar de projecteigenaar over. Het is daarom heel belangrijk dat voor acceptatie van het PV-systeem, een onafhankelijke NEN-specialist een oplevercontrole doet om de kwaliteit van het PV-systeem te waarborgen.

Deze NEN-Specialist controleert of het systeem goed is geïnstalleerd en of er potentiele brand- of schadebronnen zijn. Ook geeft de NEN-specialist instructies aan de installateur om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Pas als de eventuele verbeteringen zijn gedaan en de NEN-specialist het PV-systeem 100% goedkeurt moet men de oplevering van het PV-systeem formeel accepteren. Hiermee start de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor het PV-systeem en schade.

Belangrijke tip: Laat een installatie altijd keuren door een onafhankelijke NEN-specialist.

Voorwaarden aan verzekering zonnepanelen bij zakelijke zonne-energieprojecten

Een goede verzekering van een PV-systeem bestaat uit twee delen:

  1. Verzekering voor casco, gevolgschade en productieverlies van het PV-systeem
  2. Wettelijke aansprakelijkheidsdekking voor gevolgschade aan eigendommen van derden.

Belangrijke tip: Let daarbij op de volgende details:

  • Minimale dekking van de waarde van het totale PV-systeem inclusief aansluiting moet overeenkomen met de waarde van het systeem.
  • De aansprakelijkheidsdekking is minimaal ter waarde van de eigendommen van derden waarop de panelen zijn geplaatst.
  • Aanvullende ‘eigen gebreken’ dekking, zodat garanties ook bij faillissement van fabrikant worden behouden.
  • Productieverlies te verzekeren voor een periode van minimaal een half jaar zodat de kans op gemiste inkomsten geminimaliseerd wordt.

Een gedegen zon-pv project is goed verzekerbaar

De markt van pv-installaties is redelijk nieuw, en bij verzekeringspartijen is niet altijd alles tot in detail bekend. Als bovenstaande punten worden gevolgd, is er geen reden voor de verzekeraar om met te hoge premies te komen. We zien in de markt dat opstalverzekeraars van het pand meestal minder kennis hebben dan gespecialiseerde verzekeraars. Daarom kan het voordelig zijn om te kijken naar verzekeraars buiten de opstalverzekeraar.

Bovenstaande tips geven extra inzicht en kunnen helpen bij het afsluiten van de benodigde verzekeringen voor een PV-systeem. Een hoge kwaliteit van het PV-project wordt zo gewaarborgd en een passende premie voor de verzekering kan worden aangeboden.


Kan jij hulp gebruiken bij het afsluiten van een verzekering die dekt wat je nodig hebt? Naast financiering bieden wij relevante expertise. Wil jij professionele begeleiding en financiering van jouw PV-project? Neem dan contact op met sales@zonnepanelendelen.nl.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.