Burgerparticipatie bij zonneparken

Binnen 1 minuut geregeld

ZonneDelen worden door veel zon-pv projectontwikkelaars succesvol ingezet om draagvlak te creëren door middel van financiële burgerparticipatie. De omgeving kan financieel participeren in het zonnepark én zo profiteren van het zonnepark. Via het platform van ZonnepanelenDelen is dat eenvoudig, de administratieve afhandeling wordt namelijk volledig verzorgd. Zo kunnen de projectontwikkelaars zich bezig houden met de kernactiviteit: het ontwikkelen en bouwen van duurzame energieprojecten om de energietransitie verder te versnellen. 

Zonnepanelendelen faciliteert burgerparticipatie van zonneparken voor bijna alle grote projectontwikkelaars in de markt.

Burgerparticipatie zonneparken

Op ZonnepanelenDelen staan veel voorbeelden, waarbij draagvlak is gecreëerd in de directe omgeving van het te bouwen zonnepark door middel van financiële burgerparticipatie. Zo heeft Solarfields al reeds vijf projecten gepresenteerd, waarbij omwonenden met extra rendement konden deelnemen in het zonnepark. Obton heeft financiële burgerparticipatie samen met TPsolar gefaciliteerd bij Zonnepark Hoogveld Uden, shareNRG heeft dit recent succesvol uitgevoerd bij Zonnepark Jutterszon in de gemeente Den Helder en is er prachtige samenwerking tussen Groenleven, de gemeente Zwolle en de lokale energie coöperatie Blauwvinger voor het drijvende zonnepark Sekdoornseplas in Zwolle

Burgerparticipatie bij zonneparken via ZonnepanelenDelen 1080x546

Voorbeeld Zonneakker de Watering

Voor Solarfields is het om meerdere redenen belangrijk dat omwonenden participeren. Dat valt in twee delen uiteen: proces participatie, waarbij omwonenden wordt gevraagd mee te denken met de inpassing van het zonnepark. Daarnaast heeft Solarfields het extra aantrekkelijk gemaakt voor omwonenden om financieel te participeren in het project. Met succes stelt Solarfields eerst het project beschikbaar aan omwonenden, die daarbij ook nog extra rendement wordt geboden, zodat zij ook kunnen profiteren van het ‘zon op land’ project.

Voorbeeld Zonnepark Sekdoornse Plas

Groenleven heeft, in overleg met de gemeente Zwolle, de lokale energie coöperatie Blauwvinger betrokken bij de financiële participatie van Zonnepark Sekdoornseplas. Groenleven levert het zon-pv project op, waarbij het project gedeeltelijk is gefinancierd via de uitgifte van ZonneDelen. De lokale energie coöperatie Blauwvinger heeft een sterke lokale binding en kan zo zorgen dat het project goed bij de duurzaam geïnteresseerden uit de gemeente onder de aandacht komt. De lokale energie coöperatie zorgt voor lokale ‘embedding’ van dit duurzame project. De gemeente geeft zo huishoudens zonder (geschikt) dak voor zonnepanelen de mogelijkheid om toch te profiteren van zonne-energie. Hiermee wordt gezorgd dat er een goede basis ligt voor nog veel meer duurzame energieprojecten.

Samenwerking met lokale energie coöperaties

De lokale energie coöperaties zijn sterk in marketing en communicatie: Dat zorgt voor veel lokaal bereik en een bekend aanspreekpunt voor eventuele vragen voor omwonenden. Dat leverde eerder al succesvolle samenwerkingen op. Zo was EcoBuren betrokken bij de activatie van Zonnedak Dees. Een ander voorbeeld is de gemeente Oosterhout die haar gemeentewerf beschikbaar heeft gesteld aan Solisplan voor zonnepanelen op de verschillende daken, op voorwaarde dat dit duurzame project eerst lokaal aangeboden zou worden. De lokale energie coöperatie ‘Oosterhout Nieuwe Energie’ (ONE) heeft zich hard gemaakt voor de marketing en communicatie, waarbij er lokaal 200.000 euro is opgehaald bij bijna 200 participanten.

Regionale energie strategie (RES)

Voor lokale overheden zijn de uitdagingen op het gebied van energie groot. Vaak groter dan zij realiseren. Vele gemeentes willen “energieneutraal zijn in 2030”. Dat de praktijk weerbarstiger is, komt terug in het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de plannen om de duurzame energie doelstellingen te halen. De lokale overheden zijn op regionaal niveau aan het kijken wat er in de directe regio gerealiseerd kan worden op het gebied van duurzame energie. Daar wordt gesproken over de daadwerkelijke invulling van de energietransitie, wat is in elk van de 30 regio’s haalbaar? Er zal voor een groot deel worden ingezet op ‘zon op land’, waarbij er gekeken moet worden naar de impact op de directe omgeving. Om dat goed op te vangen is participatie van de omgeving een belangrijke voorwaarde.

Handreiking participatie zonne-energieprojecten

De brancheorganisatie HollandSolar omarmt de handreiking participatie duurzame energieprojecten uit het klimaatakkoord. Daarin staat onder andere omschreven dat financiële participatie goed uit te voeren is met de uitgifte van obligaties. Hetgeen ZonnepanelenDelen optimaal kan faciliteren voor derden, met het gespecialiseerde online investeringsplatform (met AFM-vergunning). 

Faciliteren van burgerparticipatie

ZonnepanelenDelen heeft inmiddels goede ervaring met de activatie en communicatie voor een goede uitrol van de burgerparticipatie. Belangrijk is dat het project goed lokaal onder de aandacht komt, hier de tijd voor wordt genomen en de gemeente zelf kan daarin ook een belangrijke rol spelen door het beschikbaar stellen van de communicatie-kanalen.

ZonnepanelenDelen biedt verschillende mogelijkheden om omwonenden extra te stimuleren te participeren, waarbij deze opties goed gecombineerd kunnen worden:

  • Exclusief toegang
  • Voorrang voor omwonenden
  • Verhoogd rendement voor omwonenden
  • Vouchers verstreken aan omwonenden
  • EDM vanuit samenwerkende energieleverancier

De participatie kunnen we op verschillende manieren invullen, afhankelijk van de doelstellingen van de projecteigenaar en de lokale overheid, en zo zorgen voor een unieke aanpak. Succesvolle cases zijn onder andere:

  1. Zonnepark Jutterszon in Den Helder; in samenwerking met gemeente en met verspreiding van brief aan omwonenden, waarbij omwonenden voorrang hadden in de toewijzing van de ZonneDelen. 
  2. Zonnepark Sekdoornde Plas in Zwolle; in samenwerking met lokale energie coöperatie, gemeente Zwolle en de energieleverancier.
  3. Zonnepark de Molenwaard in Midden Groningen; Extra rendement voor omwonenden uit de gemeente en bij start exclusief toegang voor omwonenden. 


Wil je meer weten over de mogelijkheden? Merijn van de Ven helpt je graag. Contact via financiering@zonnepanelendelen.nl of 020 435 7527.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.