Financieren van zonnepanelen: Projectfinanciering of lening bij de huisbank?

De verschillen op een rij voor zonnepanelen financiering

Binnen 1 minuut geregeld

Waarom zou je kiezen voor aparte projectfinanciering voor zonnepanelen als er nog kredietfaciliteit bij de huisbank beschikbaar is? Toch is het in veel gevallen projectfinanciering de beste keuze ten opzichte van een lening bij de huisbank. We zetten hieronder op een rij waar je naar moet kijken.

Heb je als organisatie een geschikt dak voor zonnepanelen, een positieve beschikking van de SDE-subsidie en een voorstel van een installateur. Dan wil je graag weten hoe je de investering in de zakelijke zonnepanelen kan financieren.

Stel: de investering in het zonnedak vergt 1 miljoen euro. Maak je dan gebruik van de kredietfaciliteit bij de huisbank of stop je de activiteiten in een aparte project B.V.? Beide opties zijn mogelijk en beide bieden voordelen. We leggen hieronder uit wat in welke situatie de slimste keuze is.

Eigenschappen financiering zakelijk zonnedak

De investering in zonnepanelen wordt gekenmerkt door een hoge eenmalige investering aan het begin van het project voor de installatie en de materialen. Zonne-energie heeft zich bewezen als technologie en dus zijn de risico’s relatief laag. Door die zekerheden is het rendement relatief laag op het geïnvesteerde kapitaal.

Het is dus in elk geval slim om een groot gedeelte extern te financieren met goedkoop kapitaal. Zo haal je een wel hoog rendement op het eigen vermogen. Voor die externe financiering zijn verschillende opties.

Zonnepanelen financieren via lening huisbank

Soms is er ruimte in de kredietfaciliteit die de huisbank beschikbaar stelt om de zonnepanelen te financieren. Als er genoeg kredietfaciliteit beschikbaar is op korte en lange termijn kan dit simpelweg de beste oplossing bieden. Het is vaak goedkoop geld en het valt te regelen binnen de afspraken die er al zijn met de huisbank.

Vaak moet er dan wel extra onderpand of zekerheden tegenover staan om dit krediet af te nemen. De investering in de zonnepanelen zal ten kosten gaan van het beschikbare krediet van de organisatie., daarbij zal de organisatie ook een groter deel eigen vermogen moeten inbrengen dan bij projectfinanciering. Dat is zo omdat de zogenaamde ‘loan to value’ (LTV) minder hoog is bij deze financiering.

Voor organisaties die veel ‘cash’ over hebben, het kapitaal niet op een andere manier kunnen laten renderen en nog minimaal gebruik maken van de kredietfaciliteit bij hun bank is deze wijze van financieren van de zonnepanelen mogelijk een slimme keuze.

Zonnepanelen financieren via projectfinanciering

Bij projectfinanciering voor de aanschaf van de zakelijke zonnepanelen wordt het zonne-energiesysteem in een aparte project B.V. gefinancierd. Daarmee komt het apart te staan van de balans van de organisatie.

Met een project B.V. worden risico’s geminimaliseerd en kan er meer financiering tegen betere voorwaarden worden aangetrokken. Die betere voorwaarden bestaan onder andere uit een langere looptijd van de lening en hogere loan to value.

Bovendien heeft deze financiering geen impact op de kredietfaciliteit van de organisatie. Daardoor blijft er meer vermogen over voor de kernactiviteiten van de organisatie.

Daar staan wel weer administratieve handelingen tegenover, zoals het oprichten van de B.V. en aparte jaarlijkse (fiscale) administratie.

Maar het geeft ook extra fiscale mogelijkheden en flexibiliteit. Door het zonnepanelensysteem in een project B.V. uit te baten is het project ook naar de toekomst toe eenvoudiger te beheren en eventueel makkelijker te verkopen.

Projectfinanciering vergt dus een iets grotere inspanning, maar geeft de projecteigenaar meer financiering en flexibiliteit.

Projectfinanciering versus lening huisbank voor zakelijke zonnepanelen

We hebben overzichtelijk in een tabel gezet wat de verschillen zijn.

Financiering zonnepanelen via lening huisbank of via projectfinanciering de verschillen op een rij

Zoek je financiering voor een zonne-energieproject? Doe in 1 minuut een financieringsverzoek en krijg binnen 24 uur een voorstel retour.

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.