Verzekering zonnepanelen wordt weer duurder

Verzekeraars zonne-energie niet winstgevend

Binnen 1 minuut geregeld

"Er komt geen einde aan de diefstallen van DC-kabels.” Dat is het eerste wat we horen als we Harry Wolkenfelt van Solarif vragen wat er gebeurt binnen de verzekeringsindustrie van zonne-energie. Voor het derde jaar op rij zijn verzekeraars van zonne-energieprojecten niet winstgevend. Dus wordt aan de verschillende knoppen gedraaid om dat wel te worden. En direct belangrijk advies: plan een scope-12 inspectie op tijd in.

Net als vorig jaar bellen we met verzekeringsmakelaar Solarif om te horen wat er speelt bij het verzekeren van zonne-energieprojecten. Dat brengt geen positief nieuws voor de zonne-energiemarkt; Verzekeraars die meer uitkeren aan schade dan dat er aan premies binnenkomt. Dat betekent uiteindelijk dat verzekeren duurder wordt. In dit artikel gaan we in op de ontwikkelingen bij zonne-energieprojecten en verhoogde risico’s voor projectontwikkelaars.

Een verzekeraar heeft in de basis drie knoppen om aan te draaien:

  • Premies verhogen
  • Verhogen van het eigen risico’s
  • De vereisten voor acceptatie verhogen

Al zal elke verzekeraar daar zijn eigen mix in vinden, linksom of rechtsom zal het relatief duurder worden om hetzelfde object te verzekeren.

Waarom ook alweer verzekeren?

Een verzekering neem je, omdat je zelf niet een event met grote negatieve impact kunt of wilt dragen. Door het risico te delen met alle anderen, door een periodieke premie in te leggen, is dat risico gezamenlijk wel te overzien. De businesscase wordt iets minder bij het nemen van een verzekering door de hogere maandlasten. Daarentegen is het risico op een forse kostenpost gedurende de looptijd van het project echter geminimaliseerd. Daarbij is een verzekering een vereiste bij externe financiering van je zonne-energieproject . Door de lange looptijd en de relatief lage rentabiliteit van zonne-energieprojecten financiert men veelal met extern kapitaal om het bedrag aan eigen vermogen klein te houden en het rendement op ingelegd vermogen te verhogen.

Veel koperdiefstallen bij zonneparken én zonnedaken

Koperdiefstal gebeurt overal, Prorail heeft er last van bij het spoor, maar het gebeurt ook steeds vaker bij zonneparken en bij zonnedaken. Het bedrag wat er aan fysieke materiaal gestolen wordt, is meestal beperkt, de kostenpost is echter fors. Door misgelopen inkomsten, herstelwerkzaamheden, nieuw materiaal en een nieuwe inspectie. Dat zorgt er ook voor dat verzekeraars veel zwaardere eisen gaan stellen aan projectontwikkelaars.

Harry Wolkenfelt is duidelijk: de verzekeraars hebben al lang een vernieuwd eisenpakket voor de beveiliging. Het wordt een verplichting, waarbij als er niet aan wordt voldaan, het eigen risico direct omhoogschiet. Dat kan grote gevolgen hebben als het wel mis gaat.

Koperdiefstal gebeurde vorig jaar al veel, maar de aantallen liggen nu nog hoger. Brancheorganisatie HollandSolar heeft ook een speciale werkgroep in het leven geroepen om dit onderwerp meer op de kaart te zetten, de trends te duiden en natuurlijk vooral om de diefstal te beperken.

Zo snel mogelijk detecteren en acteren

Voor verzekeraars is het heel belangrijk om deze trend van diefstal te stoppen. De focus ligt bij het sneller detecteren van ongewenst bezoek, en daarbij ook een versnelde responstijd te hebben met beveiligers ter plaatse. Verzekeraars vragen steeds meer concrete stappen in het beveiligingsplan. Zo kan het zijn dat er meerdere signalen naar de meldkamer moeten lopen, moet er bijvoorbeeld duidelijk staan omschreven wat er gebeurt als het alarm af gaat en wat de responstijd is. Wil je afwijken van de vereisten van de verzekeraar, dan moet je zelf beargumenteren waarom het risico voor de verzekeraar daarmee niet omhoog gaat.

Extra vereisten voor ‘bereikbaar’ dak met zonnepanelen

Naast zonneparken gebeurt het ook steeds meer dat er koperdiefstal plaats vindt bij zonnedaken. Dat heeft tot gevolg dat ‘makkelijk bereikbare daken’ extra vereisten hebben om diefstal te voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor daken die niet hoog genoeg zijn, of waarbij eenvoudig via een (kooi)ladder toegang wordt geboden tot het dak, of waarbij via aanliggende gebouwen relatief makkelijk te komen is. In zo’n geval moet men daar ook gaan detecteren of er ongenode gasten zijn.

Controleer het systeem na hevig weer

De periode in het jaar met verhoogde kans op storm komt er nog aan. Harry Wolkenfelt merkt op: “Gebruik je gezond verstand en loop het systeem na bij een storm. Het kan zijn dat de productie op niveau blijft en je dus niks terugziet in de monitoringsapp. Toch kunnen de trillingen er wel voor zorgen dat het PV-systeem is beïnvloed en zonder actie bij een volgende storm wel direct veel meer schade heeft.”

Brandschade

Het lijkt misschien anders door berichtgeving in de media en de politiek, maar brandschade komt relatief weinig voor bij goed opgeleverde PV-installaties. Wel liggen op steeds meer daken zonnepanelen en dus gaat er vaker een PV-installatie verloren bij brand. Maar al concludeert men snel dat het bij een brand op een dak aan de zonnepanelen ligt, de reden van de brand is meestal niet de PV-installatie zelf.

Schaarste aan scope-12 inspecteurs

Concreet advies: plan direct een scope-12 inspectie in als die nodig is. Er is al een grote schaarste aan goede scope-12 inspecteurs en de looptijd zal naar verwachting alleen maar verder gaan oplopen. Dit komt onder andere door de vereiste bij oplevering, vereiste bij periodieke controle van oudere systemen bij overname, of als vereiste door de verzekeraar bij verlenging van de verzekeringspolis.

Het kan zijn dat een verzekeraar een datum iets verder in de toekomst meegeeft voor een nieuwe scope-12 inspectie nodig is. Stel dat niet uit, want de vraag neemt alleen maar toe en de grote schaarse aan scope-12 inspecteurs is niet zomaar opgelost.

Advies aan projecteigenaren

De uitdaging wordt steeds groter voor de zonne-energiemarkt om de verzekeringskosten binnen de perken te houden.

Neem contact op met je verzekeraar of verzekeringsmakelaar om zowel de acceptatievoorwaarden duidelijk te hebben, als ook een juiste premie indicatie te krijgen voor het (te ontwikkelen) zonne-energieproject. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan en je een volledige dekking blijft houden.


Wij werken goed samen met de verschillende verzekeraars en hebben ze zoals gezegd ook simpelweg nodig om de financieringen voor de zonne-energieprojecten uit te kunnen boeken. Zoek je financiering voor jou zakelijke zonne-energieproject? Doe hier in 1 minuut een financieringsaanvraag.

Photo by Frans Ruiter on Unsplash

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.