Solarfields case: Samen profiteren van Zonnepark Molenwaard

Hoe Solarfields ZonnepanelenDelen inzet voor financiële burgerparticipatie

Binnen 1 minuut geregeld

“Vanuit Solarfields hechten we enorm veel waarde aan draagvlak. Om het milieu te sparen en aan de klimaatdoelen voor 2030 te voldoen, zijn zonneparken noodzakelijk. Met alleen windenergie en zon op daken redden we het namelijk niet.” Solarfields heeft ZonnepanelenDelen ingezet om via financiële participatie bij te dragen aan het draagvlak in de omgeving van Zonnepark Molenwaard. In onderstaande case lichten we dit succesvolle project in Hoogezand (Groningen) toe.

De zon voor iedereen. Solarfields is expert op het gebied van zonneparken en zonnedaken en draagt hiermee bij aan de energietransitie in Nederland. Sinds begin 2018 maakt Solarfields gebruik van ZonnepanelenDelen om invulling te geven aan de financiële burgerparticipatie bij zonneparken. Op moment van schrijven heeft deze samenwerking al gezorgd voor acht zonneparken waarin de omgeving met voorrang participeert.

Solarfields begrijpt als geen ander dat draagvlak zeer belangrijk is. Esther Terpstra van Solarfields vertelt: “Zonder draagvlak, geen zonnepark. Het is daarom belangrijk om te weten wat de omgeving van een zonnepark vindt. Hoe kijkt de omgeving, letterlijk en figuurlijk tegen het nabijgelegen zonnepark aan?”

Participatie Zonnepark Molenwaard

Solarfields heeft bij Zonnepark Molenwaard uitdrukkelijk aandacht besteed aan het informeren en laten participeren van de directe omgeving. Het zonnepark beslaat een oppervlakte van 35 hectare en wordt omsloten door ongeveer 250 woningen. Dankzij een lang en intensief voortraject, zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht tijdens de vergunningsfase. Via verschillende ‘denktank-bijeenkomsten’ kregen omwonenden de mogelijkheid om ideeën en suggesties te geven en mee te werken aan de planvorming van het zonnepark. De mogelijkheid om financieel mee te participeren werd hierbij ook aangedragen.

Financiële participatie van omwonenden

“Een zonnepark is maatwerk, we kijken altijd per zonnepark wat de juiste oplossing is. Een laagdrempelige manier om de omgeving onderdeel te laten maken van het zonnepark, is door het gebruik te maken van platform ZonnepanelenDelen. Omwonenden kunnen al vanaf 25 euro zogenaamde ZonneDelen kopen in het project, waarbij zij profiteren van de opbrengsten uit het zonnepark. Deze groene stroom opbrengsten per ZonneDeel zijn live in te zien via de persoonlijke online portal.”

De opzet is zo dat het rendement van de ZonneDelen afhankelijk is van de stroomproductie: Is er meer zonneschijn, dan wordt ook het rendement voor de ZonneDelers hoger. Net zoals bij zonnepanelen op het eigen dak.

Communicatie en marketing financiële burgerparticipatie

ZonnepanelenDelen heeft een AFM-vergunning en is zodoende bevoegd om via haar platform zon-obligaties uit te geven bij particulieren en organisaties. Dit gebeurt altijd met presentatie van een uitgebreid informatie memorandum en andere projectdocumentatie met alle details van het project.

ZonnepanelenDelen geeft daarbij marketing en communicatie ondersteuning om het project bij alle omwonenden onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft ZonnepanelenDelen ook meerdere mogelijkheden ingebouwd om de omgeving extra te bewegen om financieel te participeren.

Voor Zonnepark Molenwaard heeft Solarfields gekozen om direct omwonenden, in dit geval de inwoners van de gemeente Midden-Groningen, voorrang te geven tijdens de toewijzing van de ZonneDelen. Daarnaast kregen de omwonenden korting op de eerste 500 euro van hun investering in Zonnepark Molenwaard.

Resultaat financiële participatie Zonnepark Molenwaard

Via brieven, social mediakanalen, via de samenwerkende energieleverancier ENGIE, persberichten in de media (zie artikel in DVHN) en email is de omgeving op de hoogte gebracht en hebben zij geparticipeerd in het project. Door 165 participanten is ingeschreven op de beschikbare 150.000 euro aan ZonneDelen. Met veel leuke motivaties van de omwonenden bij deze investeringen in Zonnepark Molenwaard:

  • “Als inwoner van Midden-Groningen en als klant van Engie steun ik het streven naar duurzame energie.”
  • “Als 'buur' een leuke investering in duurzaamheid.”
  • “Lokale investering bij een bedrijf uit Groningen voelt goed.”
  • “In de buurt en weer een uitbreiding van mijn ZonneDelen. Op het dak kan ik niet meer uitbreiden :)”

Solarfields - burgerparticipatie bij zonnepark molenward

Service ZonnepanelenDelen tijdens operationele fase

Nadat Zonnepark Molenwaard in productie is gegaan en de monitoring is aangesloten op de software van ZonnepanelenDelen, wordt er live meegekeken met de productie. De participanten zien via de ZonneDelen app live de groene stroom van hun deel van Zonnepark Molenwaard. Daarnaast verzorgt ZonnepanelenDelen maand- en jaarrapporten met de persoonlijke stroomproductie, om dat te vergelijken met het stroomverbruik thuis.

Daarbij ontzorgt ZonnepanelenDelen de projecteigenaar Solarfields volledig in het administratieve beheer van de participanten. Eventuele wijzigingen van woonadres, bankrekening, overlijden en/of verkoop neemt ZonnepanelenDelen voor haar rekening. Net zoals de uitbetaling van de jaarlijkse rente op de obligaties.

Door de opzet met vertegenwoordiging via een trustee is het project eenvoudig te beheren gedurende de operationele fase van het bedrijf, waardoor eventuele wijzigingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Solarfields over de samenwerking met ZonnepanelenDelen

“Wij hebben goede ervaringen in de samenwerking met ZonnepanelenDelen. Inmiddels hebben we samen al meerdere projecten succesvol opgezet. ZonnepanelenDelen is een mooie (deel)oplossing om draagvlak en lokale betrokkenheid te bereiken.”

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.